nahé divadlo

Nahé divadlo

Nahé divadlo je nezávislé autorské divadlo v Rožnově pod Radhoštěm. Sídlí v budově Základní umělecké školy, která zaštiťuje jeho činnost. Poetika Nahého divadla je založena na autorské dramaturgii, která se orientuje na morální a sociální témata, a na inscenování v nepravidelném prostoru. Nedivadelní prostory školy umožňují díky svojí variabilitě vytvořit pro každou inscenaci jiné uspořádání hracího a diváckého prostoru, které prezentuje jednotný, herci a diváky společně sdílený prostor, který zintenzivňuje divákovo vnímání, aktivizuje jeho pocit sounáležitosti a spoluprožívání a zprostředkovává mu sugestivnější divácký zážitek. Prostorové rozmístění herců a diváků zároveň spoluvytváří výtvarnou složku inscenace. Fyzická blízkost herců a diváků dovoluje pracovat s civilním až filmovým herectvím. Úspornost scénických prostředků (zejména minimum dekorací a rekvizit) a noirově pojatý light design akcentují syrovost inscenovaných témat. Nahé divadlo vzniklo na podzim roku 2008 v Brně z naléhavé potřeby autorsky se vyslovit k dnešní amorální době. Založili ho studenti z brněnské Katedry divadelních studií Jan Chytil, Martin Vojtovič a Marek Veverka. Nahé divadlo hrálo a zkoušelo ve variabilním sále Ženského vzdělávacího spolku Vesna do roku 2014, kdy přesídlilo z jihomoravské metropole do srdce Valašska. V současnosti soubor Nahého divadla tvoří Jan Chytil, autor-režisér-herec; Martin Vojtovič, dramaturg; Marek Veverka, externí dramaturg a absolventi Literárně-dramatického oboru rožnovské ZUŠ.
Nahé divadlo - logo